Last ned mal for lightning decision Jam

Hensikt

Når man skal jobbe med interne utfordringer i en organisasjon, er det lett at prosessen tar lang tid og at forslag til løsninger er utsvevende og diffuse. Denne metoden har som mål å identifisere utfordringer, prioritere dem og til slutt komme opp med konkrete forslag til løsninger.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Workshopen passer best med mellom 3 og 8 deltakere og tar rundt 1 time. Dere bør enten ha med en ekstra person som fungerer som fasilitator, eller velge en av deltakerne til denne rollen.

På forhånd er det lurt å definere ganske bredt hvilket tematisk område man skal ta for seg. Som eksempel kan vi se for oss en workshop med organisasjonsutvikling som tema, hvor ansatte i organisasjonen er deltakere.

Dette trenger du:

  • Post-its i to ulike farger (f.eks grønne og gule)
  • Stemmeprikker i to ulike farger
  • Svarte tusjer (gjerne tykke, slik at alle blir tvunget til å skrive kort)
  • Noe til å ta tiden med
  • Utskrift av denne båt-illustrasjonen henges opp på veggen
LDM 1

Beskrivelse av verktøy

1. Tenk positivt!

Eksempel: Hva er positivt med å jobbe i organisasjonen? Hva gir oss vind i seilene?

Tid: 4 minutter

Dette er individuell oppgave hvor alle skal skrive ned positive ting ved å jobbe i organisasjonen. Bruk gule post-its og skriv en ting per lapp.

Deretter leser en og en opp lappene og fester dem over båten på arket.

LDM 2
Eksempel fra Prosperastiftelsen-prosjekt om ABC-metoden.

2. Identifiser utfordringene!

Eksempel: Hva er utfordringene ved å jobbe i organisasjonen?

Tid: 4 minutter

Også her jobber alle individuelt, og skriver ned de problemene og utfordringene man kommer på. Bruk grønne post-its og skriv en ting per lapp.

Alle henger de grønne lappene sine under båten på arket - uten å si noe eller kommentere innholdet.

LDM 3
Eksempel fra Prosperastiftelsen-prosjekt om ABC-metoden.

3. Prioritere problemene

Tid: 5 minutter

Hver person får 4 prikker som skal brukes til å avgi stemmer. Les utfordringene på de gule lappene og sett prikkene dine på de du synes er de viktigste. Du kan sette flere prikker på en lapp, og du kan også stemme på dine egne lapper.

LDM 4
Eksempel fra Prosperastiftelsen-prosjekt om ABC-metoden.

Den som leder workshopen sorterer deretter lappene - de med flest stemmer øverst. Velg det problemet med fleste stemmer. De andre kan man spare på og eventuelt diskutere ved en senere anledning.

4. Redefiner problemet til en mulighet

Tid: 5 minutter

Prøv å omdefinere problemet til en mulighet for organisasjonen. Gruppen jobber sammen og prøver å omformulere problemet til en setning som starter med “Hvordan kan vi…..?”

NB - dette skal ikke være forslag til en løsning.

Hvis dere har flere problemer dere vil løse, kan dere gjenta dette for flere av lappene.

LDM 5
Eksempel fra Prosperastiftelsen-prosjekt om ABC-metoden.

5. Idegenerering og prioritering

Tid: 6-10 minutter

Alle sitter hver for seg og noterer mulige forslag til løsninger på utfordringen.

Disse forslagene kan deretter sorteres og prioriteres i tabellen under; hvor mye ressurser kreves, og hva vil effekten være? Løsningene som kan plasseres i øvre venstre del av tabellen bør prioriteres (høy effekt og liten ressursbruk).

Til slutt velger dere de ideene som dere tror vil gi størst effekt. Disse må dere så ta med dere inn i det daglige arbeidet og inkludere i organisasjonens aktiviteter og strategi.

LDM 6
LDM 7

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.