Om Prosperastiftelsen

Prosperastiftelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Vår visjon er at «ingen svar på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet».

Hvem hjelper vi?

  • Ikke-kommersielle/ideelle virksomheter
  • Etablerte og nye organisasjoner
  • Prosjekter som øker samfunnsnytten organisasjonene bidrar med

Vårt konsulentnettverk

Vårt nettverk teller 1500 frivillige over hele landet. Våre konsulenter har høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det feltet de ønsker å donere kompetanse. De har erfaring innen et bredt spekter av fagfelt fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Til felles har de alle et sterkt ønske om å bidra.

Hvem hjelper vi?

En viktig forutsetning for å få hjelp av Prosperastiftelsen er at det ikke er noe kommersielt mål med virksomheten. Vi hjelper alt fra godt etablerte aktører som Røde Kors og Turistforeningen til yngre organisasjoner som ikke har noen ansatte og hvor alt baserer seg på frivillig arbeid. 

Administrasjonen

Magnus Hummel Vøllo

Daglig leder

41 62 11 34
magnus@prosperastiftelsen.no

Magnus Vøllo er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning ved universitetet i Utrecht, Nederland. Magnus var ansatt i Prosperastiftelsen som administrasjonsleder fra 2018. Før det jobbet han med å starte en ny videregående skole i Fredrikstad. Magnus har deltatt på lederprogrammet Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen DNB.


Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer

47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.no

Anne Berit har bred erfaring fra merkevarebygging, produktutvikling og kommunikasjon hos store aktører i dagligvarebransjen som Mills DA og Fjordland. Hun har også erfaring som konsulent i Nielsen Norge og som selvstendig næringsdrivende. Som frivillig har hun jobbet som besøkshjem for Barnevernet. Anne Berit er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen.

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder

992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no

Nina er utdannet Eiendomsmegler og har jobbet 21 år i den bransjen. Hun har jobbet med salg av boliger samt med prosjekterte boliger. I 14 år har hun jobbet for Eiendomsmegler 1 Boligutleie hvor hun har vært leder de siste 5 årene. Nina er basert i Stavanger.

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland

41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.no

Kjetil har lang erfaring fra både næringslivet, offentlige instanser og ideell sektor. Har bred ledererfaring fra forskjellige bransjer, og har også drevet sitt eget selskap. Han har vært ansatt i ideell sektor i flere perioder, blant annet i Kirkens Bymisjon og i den lokale idretten. Kjetil er basert i Bergen

Martha Sofi Dragsund Kristoffersen

Administrasjonsleder

97 95 90 13
martha@prosperastiftelsen.no

Martha er utdannet siviløkonom ved NTNU med spesialisering innen strategi, organisasjonsutvikling, ledelse og markedsføring. I tillegg er hun utdannet fundraiser, reiseleder og lærer. Martha har erfaring fra både ideell-, offentlig- og privat sektor og har blant annet arbeidet med fundraising, markedsføring, organisasjonsutvikling, innovasjon og salg.


Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator

41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Sarah har bakgrunn som entreprenør innen gjenbruk og bærekraft i Norge, København og Tyskland. I 2017 startet hun Nordens første pantebutikk for klær, for å fremme gjenbruk blant en ung målgruppe. Hun har også jobbet som prosjektleder i miljøfestivalen Feelgood og Trondheim Pepperkakeby. Sarah har en bachelor i økonomi- og markedsføring.

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator

92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.no

Espen er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med organisasjonsutvikling, team- og gruppeutvikling og forbedring av arbeidsmiljøer. I tillegg er han utdannet lærer, og har erfaring fra frivillig arbeid, styreverv og vaffelsteking.

Eline Anvik

Prosjektkoordinator

94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.no

Eline er utdannet samfunnsviter med master i kultur, organisasjon og ledelse ved Vrije Universitet i Amsterdam. Eline har erfaring fra ideell sektor hos Amnesty International Norge og innen konferanse/event planlegging.

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator

91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.no

Toril er utdannet sivilingeniør, industriell økonomi fra NTNU. Hun har lang erfaring som konsulent og prosjektleder. Hun har bransjeerfaring fra konsulentvirksomhet, logistikkbedrifter og fra ideell sektor gjennom flere år i Aktiv mot kreft. Hun har bred erfaring med frivillig arbeid og da hovedsakelig innenfor idrett, men har også bidratt som prosjektleder i prosjekter for Prosperastiftelsen.

Karianne Tangen Dypedahl

Studentmedarbeider

Karianne er førsteårsstudent på Honours-programmet ved UiO med fordypning i Samfunnsfag. Karianne bistår administrasjonen med vedlikehold av CRM-system og andre administrative oppgaver.

Styret i Prosperastiftelsen

Birgitte Jordahl

Styreleder

Birgitte Jordahl har studert jus og har et hovedfag i pedagogikk. Hun har lang fartstid i topp-politikken som rådgiver på Stortinget, stabssjef i Byrådet og rådgiver for byrådsleder og sosialbyråd i Oslo kommune og som statssekretær for utdanning i Solberg-regjeringen. Hun jobber nå for sivilingeniørforeningen Tekna med politikk og påvirkning. Birgitte har lang erfaring fra helse, finans og utdanning før hun trådte inn i politikken.

Stian Estenstad

Styremedlem

Stian Estenstad er grunder og leder av Nettverk Etter Soning i Røde Kors. I dag har tilbudet til tidligere innsatte vokst nasjonalt og internasjonalt. Stian har også vært initiativtaker til sosialt entreprenørskaps-bedriften HOGST AS som tilbyr jobber innenfor skogsarbeid til tidligere straffedømte.

Andreas Kvernflaten

Styremedlem

Andreas Kvernflaten er daglig leder i kommunikasjonsselskapet Y Story. Han har lang erfaring med endringsledelse, lederutvikling, organisasjonsutvikling og strategikommunikasjon. Andreas har 16 års ledererfaring fra frivillig sektor, og har tidligere vært Konsulentsjef i Prosperastiftelsen.

Ellinor Gitlesen

Styremedlem

Ellinor Gitlesen er ansvarlig for samfunnskontakt, innovasjon og bærekraft i Sopra Steria. Hun har tidligere jobbet som ledelses- og strategirådgiver i Accenture. Ellinor har også erfaring fra politikken, både som varamedlem til Stortinget og medlem av Sola kommunestyre, og som rådgiver i Arbeiderpartiet. Hun har også vært prosjektleder i droneselskapet Nordic Unmanned. Ellinor er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Christer Bjørndal

Styremedlem

Christer Bjørndal er en av gründerne av Prosperastiftelsen i 2009. Han er i dag CEO og Partner i TIND Asset Management som han var med å grunnlegge. Christer har lang og bred internasjonal erfaring fra finansmarkedene og særlig kapitalforvaltning gjennom nærmere 9 år i Norges Bank Investment Manager som Porteføljeforvalter og i CARN Capital som CEO og Porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra NHH og har i senere år også tatt en MBA fra NHH.

Prosperastiftelsens historie

Tre unge finansmenn klør seg i hodet og lurer på hvordan de kan bidra i frivillig sektor, på best mulig måte. To er utdannet fra NHH, én er nylig tilbake fra jobb i finansmiljøet i New York. Tempoet er høyt. Lysten til å bidra, vokser. Hva kan vi gjøre? Vaffelsteking? Tja, jo, kanskje. Eller. Kan vi bruke kompetansen vår, til et godt formål? Den har vi jo tross alt brukt tid og krefter på å bygge opp.

Fra Facebookgruppe - til stiftelse

De tre kompisene bidrar gratis med egen kompetanse på fritiden. Pro bono-arbeid er et velkjent fenomen i USA, ukjent i Norge. Det gir mersmak.

Kompisgjengen lanserer begrepet “kompetansebasert frivillighet”. Interessen er stor blant venner og bekjente. Flere melder seg til disposisjon. De aller første prosjektene koordineres og gjennomføres som et nettverk via en Facebook-gruppe. I 2011 etablerer de Prosperastiftelsen.

I 2013 teller Prospera 150 medlemmer. Stiftelsen har vokst seg ut av trioens grep og trenger faste rammer. I 2014 skjer det store ting: Christian Thommessen trer inn som styreleder. Kavlistiftelsen bidrar med kapital. Prosperastiftelsen får sin første heltidsansatt, Anne Aaby. Og derfra har ballen rullet - fort!

Nasjonal bevegelse

Langsiktige samarbeidsavtaler med Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstifelsen SR-bank muliggjør en stortstilt skalering av pro bono-virksomheten. I 2022 tildeles Prosperastiftelsen støtte over statsbudsjettet til etablering av regionkontor i Bergen og Stavanger. 

I dag består Prosperastiftelsen av 1500 pro bono-konsulenter fra hele Norge. Stiftelsen har avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø (fra 2024) - med et årlig kompetansebidrag på 22 000 konsulenttimer til ideell sektor.

Årsrapporter