Om organisasjonen

Årvoll IL er et fleridrettslag med i overkant av 1.000 medlemmer. Idrettslaget er organisert med et hovedstyre og sju grupper: Barne- og ungdomsfotball, Fotball elite, Håndball, Jibbe, Orientering, Ski og Basket. Årvoll er i en særstilling i Groruddalen når det kommer til infrastruktur og god klubbdrift, den eneste klubben med en jenteandel på nesten 50% , i tillegg har de en demografi som er delt på midten med lavinntektsfamilier på den ene siden og høyinntektsfamilier på den andre siden. Årvoll fotball ønsker å være en klubb som kan drive meget godt inkluderingsarbeid og være et godt forbilde for andre klubber i Groruddalen. Prosperastiftelsen skal hjelpe Årvoll idrettslag å utvikle arbeidet opp mot inkludering og utenforskap.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Årvoll fotball har mange gode ressurser, men det er flere oppgaver man ikke får gjennomført på grunn av manglende «hender» i drift og administrasjon.

Det finnes mange mennesker som er uten arbeid og tilknyttet NAV som vil kunne bidra til sitt lokale idrettslag dersom man fikk organisert dette samarbeidet på en god måte.

Årvoll fotball ønsker å se på muligheten for at lokalt NAV kan gå i kompaniskap med idretten og nærmiljøet ved å tilrettelegge for at folk som har falt utenfor arbeidslivet kan få mulighet til å komme tilbake i jobb for sitt lokale idrettslag. Årvoll idrettslag har behov for en inkluderingsrolle som skal bistå lagledere med ulike oppgaver knyttet til det å ha barn på laget som kommer fra lavinntektsfamilier eller hjem med språkbarrierer.

Prosjektteamet skal hjelpe Årvoll idrettslag med:


  1. Å definere “inkluderingsrollen”. Inkluderingsrollen er tenkt å være en støttefunksjon for frivillige lagledere som skal hjelpe barn fra lavinntektsfamilier og familier med språkbarrierer, med praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til deltakelse på et fotballag.


  1. Å definere hvilke oppgaver og ansvarsområder det er naturlig å legge inn under inkluderingsrollen. Teamet skal også foreslå hvilke kvalifikasjoner en inkluderingsrolle bør ha.


  1. Å finne hvilke eksisterende tilskuddsordninger i NAV ( Bjerke) som kan bidra til å finansiere denne rollen. Oppgaven innebærer å presentere og begrunne valg av tilskuddsordninger.


Jarle Nerland,
Pro bono-prosjektleder

Anna Ellingsen,
Pro bono-konsulent

Mari Kirkerud Pettersen,
Pro bono-konsulent

Guri Nonsvik,
Pro bono-konsulent

Jaspreet Srai,
Pro bono-konsulent

Vishal Singh Devgun,
Pro bono-konsulent

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.