Om organisasjonen

Bærum internasjonale hus skaper lavterskel møteplasser til sårbare grupper som f eks de med utfordrende økonomi, lite nettverk eller psykiske utfordringer. Organisasjonens formål er å knytte sammen mennesker fra ulike kulturer gjennom felles aktiviteter som kor, turgruppe, matgruppe og internasjonale kulturkvelder. De tilbyr også veiledning og hjelpetjeneste for kontakt med det offentlige som NAV og helsetjenester. Det er viktig at tilbudet er gratis, slik at ubemidlede kan delta på lik linje med andre. Organisasjonen drives av Simin May som legger inn en stor frivillig innsats. Bærum internasjonale hus er tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet for prosjektet er å hjelpe Bærum internasjonale hus med å få på plass en regnskapsmodell. Internt er kompetansen innen dette fagfeltet lav. De har behov både for å få laget en enkel regnskapsmodell og få opplæring i rutiner for bruk og forståelse av denne.

Bente Rydland,
Pro bono-prosjektleder

Sindre Li,
Pro bono-konsulent

Jørn Valgermo,
Pro bono-konsulent

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.