Om organisasjonen

Hvordan kombinere musikk og annen kulturaktivitet med inkludering av sårbare grupper, og forandre menneskers liv for alltid?

Bergen Kjøtt er en ideell stiftelse og et av de viktigste kulturhusene/produksjonshusene for musikk og kulturproduksjon i Norge. De har 28 studioer, med mer enn 85 musikere, komponister, DJs, lys og lyd ingeniører/designere, som jobber med produksjoner for alt fra unge band/musikere til prisvinnende internasjonale musikk og filmprosjekter. Sammen med andre samarbeidspartnere jobber Bergen Kjøtt med å stimulere til et mangfoldig og inkluderende kulturelt miljø for dans, teater, kunst og musikk.

Bergen Kjøtt samarbeider med mange av byens andre ideelle org. som f.eks. Skeiv Verden, FRI Vestland, Papillon, Trans Pride for å skape et størst mulig mangfold i aktivitetene.

Bergen Kjøtt ønsker å innta en tydelig rolle i arbeidet med inkludering av kvinner, flerkulturelle, skeive, ikke binære og transpersoner i musikkbransjen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

En av konklusjonene i prosjektet Prosperastiftelsen gjorde sammen med Bergen Kjøtt i 2022 var at kommunikasjonen mot omverden var utydelig og uten en bevisst plan.

Bergen Kjøtt ønsker derfor å få bedre frem sin identitet (hvem er vi) og hvordan de skal posisjonere seg i samfunnet (for hvem er vi). Hvilken betydning har Bergen Kjøtt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som en kulturscene?

De har også lagt inn midler til en rebranding av hjemmeside som skal utføres i etterkant av dette prosjektet, og har også økt kapasiteten internt i forhold til arbeid med kommunikasjon.

Målet med prosjektet er å hjelpe Bergen Kjøtt med en tydelig retning i deres kommunikasjonsarbeid med tanke på synlighet og hva de ønsker å kommunisere på sine plattformer.

Prosjektet skal levere følgende::

  1. Gjennomføre en analyse av dagens kommunikasjonsarbeid, ved bruk av f.eks SWOT og/eller samtaler med sentrale interessenter.
  2. Ut fra analysen utarbeide Bergen Kjøtt sin kommunikasjonsstrategi for perioden 2024-2025
  3. Utarbeide en kommunikasjonsplan for Bergen Kjøtt sine forskjellige plattformer for 2024.

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Gjøre det enklere for administrasjonen å prioritere i det operative kommunikasjonsarbeidet
  2. Skape større forståelse både internt og eksternt for hva Bergen Kjøtt er, og hvem de er for.

Benedicte Skogen,
Pro bono-prosjektleder

Charles Aleksander Ravndal,
Pro bono-konsulent

Marianne Ryan,
Pro bono-konsulent

Kristin Hammerås,
Pro bono-konsulent

Henrik Wade,
Pro bono-konsulent

Gry Miriam Olsen,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.