Om organisasjonen

“There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island.” Walt Disney.

Evnen til å lese, formidle, og tenke kritisk er grunnfundamentet i et velfungerende og fritt demokrati. Å spre leseglede, og gi mennesker grunnleggende lese- og skriveferdigheter, er derfor av stor betydning. Dette er konseptet og visjonen til Foreningen !les og Leser Søker Bok (LSB). Begge foreningene har til felles en sterk motivasjon for å skape leselyst- og glede i befolkningen. !les sin målgruppe består primært av barn og unge, mens LSB arbeider med å utvikle bøker for mennesker med ulik grad av leserferdigheter, samt at bøker skal være lette å få tak i.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Foreningen !les og LSB har eksistert side om side i mer enn 20 år, nå har de besluttet å slå seg sammen til én stor nasjonal leselyst-organisasjon. Planen bak sammenslåingen er å skape flere synergieffekter enn man hadde fått til hver for seg.

På årsmøtene i mai 2023, ble det vedtatt at foreningene skal utarbeide en plan for sammenslåing. Denne planen skal si noe om hvordan en ny organisasjon bestående av !les og LSB kan se ut. !les og LSB har satt ned en arbeidsgruppe med daglige ledere, styreledere og tillitsvalgte i de to foreningene. Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med arbeidsgruppa bidra med å etablere en felles plattform og gjensidig forpliktelse for sammenslåing gjennom å:

  • Definere felles formål, visjon, overordnet strategi, målgruppe for den nye organisasjonen
    • Tydeliggjøre fellesnevner, forskjeller mellom foreningene, og verdien av sammenslåing

  • Utarbeide skisse til felles organisasjonskart- og struktur, og rollefordeling.


Syver Lars Hoveid Eskestrand,
Prosjektleder

Marianne Isaksen,
Konsulent

Trude Julie Dommerud,
Konsulent

Gurpinder Kaur Ramana,
Konsulent

Simen Wølneberg,
Konsulent

Tonje Fossan-Waage,
Mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.