Om organisasjonen

Veien ut av rusmisbruk er lang og hard, og veien tilbake til misbruk er kort.

Lørenskog IF Samfunn (LIF Samfunn) sitt hovedprosjekt er etableringen av et gatelag for rusmiddelavhengige, mennesker med psykiske utfordringer og andre som sliter på samfunnets sidelinje. LIF´s Gatelag «Aces High» er et rusfritt treningstilbud som også skal være en arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering. Gatelaget skal delta i seriespill og turneringer, og det skal arrangeres turer og sosiale sammenkomster for å skape et godt miljø. Gatelaget skal skape rutiner som bidrar til å holde spillere borte fra rus og gi muligheter for videre personlig utvikling, samtidig som deltakerne får muligheten til å holde seg i god fysisk form. Etter endt treningsøkt er det mulighet for en dusj, vask av tøy og et godt måltid. I utviklingen og forlengelsen av Gatelaget har LIF ambisjoner om å kunne tilby kompetanseheving og jobbtrening i samarbeid med relevante kommunale instanser til spillerne på Gatelaget

LIF Samfunn har også lag for barn som opplever utenforskap, lag for ukrainske flyktninger, lag for barn med CP og lag for seniorer over 60 år.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

LIF Samfunn ønsker hjelp til utvikling av sin drifts- og organisasjonsmodell.

I dag driftes og organiseres LIF Samfunn av en fast ansatt og midlertidige ansatte på prosjektmidler. Behovene for aktivitetene for personer med rusproblemer og barn som opplever utenforskap er stort og man ønsker å utvikle og bygge ut tilbudet til disse gruppene. Det er en ambisjon å få til et stabilt samarbeid med kommunen i dette arbeidet. LIF trenger hjelp til å finne ut hvilken organisasjonsform og driftsmodell som best vil gi dem mulighet til å bidra med et bærekraftig og godt tilbud til disse gruppene i lokalsamfunnet.

Pro bono-teamet skal:

  • Kartlegge dagens drift f eks ved hjelp av en SWOT analyse

  • Hente innsikt fra klubber med tilsvarende tilbud ifh organisering og drift

  • Basert på funnene komme med forslag til organisasjons- og driftsmodell

  • Konkret handlingsplan for 2024 med prioritering og timing for hvordan LIF Samfunn kan jobbe strukturert med forslagene

Lillian Von Cuilenborg,
Pro bono-prosjektleder

Kristoffer Voss Sanner,
Pro bono-konsulent

Jonas Lefebure,
Pro bono-konsulent

Wenche Drange,
Pro bono-konsulent

Malene Sighaug Bigseth,
Pro bono-konsulent

Eli Haugerud,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Industri, innovasjon og infrastruktur

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.