Om organisasjonen

Alle organisasjoner med driftsstøtte og/eller partnerskapavtale med Akershus fylkeskommune er nå i juli invitert til å søke om å være med i piloten. Søknadsfrist er 16. august. Prosperastiftelsen vil etter det gjøre en helhetsvurdering av søknadene og velge ut èn organisasjon til pilotprosjektet. Fokuset vil være på tiltak for å øke mangfoldet. Funnene vil deles med de andre organisasjonene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Teamet skal i tett samarbeid med aktuelle organisasjon:

 • Kartlegge dagens mangfoldsarbeid i organisasjonen

 • Kartlegge eks. på best practise innen mangfoldsarbeid i frivillige organisasjoner

 • Definere et målbilde for mangfoldsarbeidet i organisasjonen

 • Foreslå konkrete tiltak for økt mangfold

 • Lage en handlingsplan for det neste året for å nå det definerte målbildet

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, mangfold/inkludering, integrering, innsiktsarbeid, organisasjonsutvikling, prosjektmentor

 • Prosjektleder
 • Mangfold/inkludering/integrering
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategi
 • Innsiktsarbeid
 • Prosjektmentor


Prosjekt med fokus på

Likestilling mellom kjønnene
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted AkershusOslo
 • Oppstart Oppstart i september, 3 mnd. varighet
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.