Om organisasjonen

Tøyen Unlimited støtter personer i nabolagene som har ideer til løsninger på lokale utfordringer. De bruker sosialt entreprenørskap som verktøy for at folk selv kan skape bærekraftige virksomheter. Til enhver tid hjelper de rundt 20 sosiale entreprenører i en tidlig fase. De får litt startkapital, et lokale hvor de kan høre til, et støttende nettverk og sparring med støttespillere. Slik står grunderne av ideelle tiltak ikke lengre alene, men får hjelp og støtte til å hente ut potensialet i seg selv, sitt engasjement, og sin idé. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Bare i løpet av 2022 måtte Tøyen Unlimited flytte tre ganger. De har vært avhengig av gratis eller billig husleie, og har måtte ta de mulighetene de har fått. De har lenge slitt med ustabil situasjon rundt lokale, noe som de mener at svekker verdien av tilbudet, og nå ønsker de å ta tak i det. Teamet skal fremhente et verdigrunnlag til hvordan et lokale kan skape bedre utvinning av krefter i nabolaget, og med grunnlag i det lage et innsalgsdokument til finansielle støttespillere.

Teamet skal:

  1. Kartlegge ønsker og behov til medlemmene. Hva er “must-haves” og hva er “nice-to-have”? Hva koster det av andre ressurser og negative effekter å ha lokalene som de har i dag?

  2. Hva er realistisk å få til? Hva er optimalt innenfor rammene som finnes? Tenk langsiktig og strategisk og sett opp en plan for hva det fremtidige lokale skal ha og lag en handlingsplan for hvordan man skal få det til.

  3. Utarbeide et innsalgsdokument som viser behov, potensial og hindringer. Synliggjør hvilke krefter som kunne blitt utløst om man hadde egnede lokaler.

Kari M. Fremme,
Pro bono-prosjektleder

Sissel Hegvik,
Pro bono-konsulent

Silje Totland,
Pro bono-konsulent

Pietro Giachino,
Pro bono junior-konsulent

Maria J. Fernandez,
Pro bono-konsulent

Belawal Khan,
Pro bono-konsulent

Rie Hunding Skogstad,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kontaktperson for prosjektet

Martha Sofi Dragsund Kristoffersen

Administrasjonsleder
97 95 90 13
martha@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du en salgspresentasjon

Selv om man ønsker å utvikle en ideell innsats, må man kunne selge for å lykkes. Ha derfor alltid med en god salgspresentasjon i møte med potensielle samarbeidspartnere.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.