Hensikt

Når du har hentet innsikt om brukerne og kundenes behov, sitter du igjen med en del temaer og utsagn du nå må jobbe videre med å finne en løsning på.

Å formulere utfordringer du har som “Hvordan Kan Vi” (HVK)-spørsmål, gir nye måter å få innsikt og se problemstillinger på.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

 • Gjør en prioritering av brukernes/kundenes viktigste behov. Dette kan være utsagn eller temaer.
 • Samle teamet eller en gruppe kreative medspillere til en workshop.

Slik gjør du det

Ta for dere ett tema/utsagn av gangen. Formuler utsagnet eller temaet som et Hvordan Kan Vi-spørsmål.

For eksempel: Organisasjon ønsker frivillige. De har kartlagt kundereisen til de frivillige og funnet ut at:

 • de sliter med å rekruttere nye frivillige, spesielt de yngre
 • det er vanskelig å få folk til å bruke tiden sin som frivillig
 • de frivillige opplever ikke at de får brukt sin kompetanse på en god måte.

Dette kalles smertepunkter. Gjennom en workshop finner dere følgende Hvordan Kan Vi-formuleringer:

Hvordan kan vi ....

 • ... gjøre det enkelt, ufarlig og attraktiv (gøy) å jobbe som frivillig?
 • ... få flere yngre medlemmer til å føle seg velkommen og ”tørre” å påta seg verv?
 • ... få nye frivillige som trives og får brukt sin kompetanse på best mulig måte?
 • ... sørge for at de frivillige får brukt mer tid på lystbetonte oppgaver?

Dere kan gjerne ha flere HVK-spørsmål til hvert tema/utsagn. Det er viktig at spørsmålene formuleres slik at de ikke blir for spisse og i realiteten bare gir rom for én konkret løsning.

Allikevel er det viktig at HVK-spørsmålene ikke blir for brede slik at det er vanskelig å komme til noe konkret.

For eksempel kan "Hvordan Kan Vi få flere frivillige" bli litt for stort å ta tak i. Bryt det opp eller gjør det mer konkret, som for eksempel i første spørsmål i eksempelet over.

Samtidig er det viktig at formuleringene kan åpne for kreative løsninger og noen ville ideer.

Når dere har funnet flere HVK-formuleringer, kan dere prioritere hvilke dere skal jobbe videre med. I neste fase jobber dere med ideer for hvordan dere kan svare ut disse spørsmålene.

For eksempel:

Hvordan Kan Vi gjøre det enkelt, ufarlig og attraktiv (gøy) å jobbe som frivillig?

 • Vi kan lage en verktøykasse for frivillige på nettsiden med all nøkkelinformasjon lett tilgjengelig
 • Vi kan standardisere en frivillighetsreise
 • Vi kan lage kampanje der en forteller om hvor kult det er å være med som frivillig og i styret

Nå er det bare fantasien som stopper dere... I første omgang!

Tips

Kun ett løsningsforslag/Hvordan Kan Vi-spørsmål per Post-it-lapp

For å hente frem det kreative i alle deltakerne, kan du legge opp workshopen etter IGP-tilnærmingen. Det betyr at deltakerne først jobber Individuelt med å komme på ideer og forslag. Gjerne på egne Post-it-lapper. Deretter jobber man i mindre Gruppe for å dele sine innspill. Gruppen kan da sortere slik at det ikke er mange like formuleringer. Til slutt deler dere innspillene i Plenum.

IGP-metoden gjør at du ivaretar den som trenger litt tid på å komme på ideer og tenker best alene gjennom den Individuelle oppgaven. Det kan være lettere å starte for seg selv. Deretter går man over til å dele i mindre grupper som senker terskelen for å dele ideer deltakerne er usikre på om er “riktige”. Og til slutt deler alle i Plenum for å få et felles utgangspunkt og flere ideer å jobbe videre med.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.