Årshjul 1

Hensikt

Hensikten med å lage et årshjul er at dere får planlagt hvilke aktiviteter dere har gjennom et år. Det gir en god oversikt over hva som skal gjøres når, og kan være en fin pekepinn på hva som er lurt å bruke ressurser på i denne måneden, og hva er det dere skal prioritere neste måned. Det er også et godt utgangspunkt for intern forventingsavklaring.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Det kan være lurt å ha en mal klart før enn dere begynner å fylle ut aktiviteter per måned. Nederst i artikkelen finner dere et eksempel på en gratis mal som kan lastes ned. Man kan selvfølgelig også bare google «årshjul mal», eller om dere vil, lage en egen versjon.

Beskrivelse av verktøyet

Årsjulet er delt inn i 12 biter: en for hver måned. Noterer aktivitetene som dere skal gjøre hver måned. Det kan være ting som skal gjøres, aktiviteter, milepæler, eller store deadlines dere skal nå.

Har dere lagd et årshjul på starten av året har dere en felles oversikt over hva som skal gjøres når, som alle har blitt enige om. Det kan selvfølgelig dukke opp nye aktiviteter eller deadlines som må prioriteres slik at man må endre på årshjulet, men da kan dette avklares i fellesskap internt.

Tips & Råd

  • Start med det dere har! Eksempelet under har veldig mange aktiviteter gjennom hele året, men dette eksempelet er valgt for å vise så mange eksempler på aktiviteter som mulig. Det behøver ikke ha en aktivitet for hver måned.
  • Ingen aktivitet for liten. Start med de minste ting dere kommer på. Dette fører ofte til at man bygger på hverandre, og kommer på flere aktiviteter/ frister.
  • Hjulet er ikke statisk, det kan endres på gjennom hele året, men da skal dette gjøres i fellesskap.
  • Heng opp årshjulet et sted alle har tilgang til, og som alle ser på ved jevne mellomrom.

Eksempel

Årshjul 2

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.