Veileder for skolegårdsprosjekter

Prosperastiftelsen har på oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB laget en veileder med tips til hvordan å lykkes med prosjekter som har som mål å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen. Veilederen er basert på møter med fem skolegårdsprosjekter i Oslo, men mange av tipsene er aktuelle for alle. 

Du kan laste ned veilderen her.


Fra Prosperastiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB fikk teamet i oppgave å lage en veileder med tips til hva du må tenke på i prosjekter som har som mål å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen. Veilederen er ment å bistå frivillige med prosjekthåndteringen og prosjektets gang.

Veilederen har fokus på hva som kreves på ulike stadier i prosjektet, viktige tips og huskeregler, mulige fallgruver samt gi motivasjon. Veilederen er utarbeidet av 

  • Hans Cats
  • Synnøve Roaas
  • Silke Wrede
  • Andrea Høibakk 
  • Karoline Andreassen Tandberg

Det er også laget et webinar hvor teamet fra Prosperastiftelsen går gjennom veilederen. Se webinaret her!

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til utvikling av gratis verktøy for frivillig sektor!

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.