Om organisasjonen

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn, og arrangeres over to dager i Tøyenparken i Oslo før skoleferien. Festivalen ble første gang gjennomført i 2010. Helt siden starten har Miniøya markert seg som en premissleverandør for kultur til barn og unge, der begrepet barnekultur utfordres. Fra 7 ulike scener inviteres barn til en miks av populær, nyskapende, tradisjonell og utradisjonell kultur – og veien til begeistring er kort.

Målgruppen er barn 0-12 år. Årlig kommer ca 13.000 publikummere og snittalderen på barna er 5,7 år. Det er et ønske at Miniøya skal være et inkluderende arrangement og det deles derfor ut fribilletter til organisasjoner som Frelsesarmeen, Fattighuset, Kirkens Bymisjon, Pappaer i fengsel osv. Miniøyas visjon er å ha mot til å flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen skal hjelpe i arbeidet med å utarbeide en strategi for Miniøya perioden 2024-2029. Miniøya er etablert som stiftelse, etter å ha vært driftet som et aksjeselskap fra 2009 til 31.12.2022. Den største endringen her er et vedtektsfestet formål om å være allmennyttig. Som nyopprettet stiftelse ønsker både styre og administrasjon seg en ny strategi.Prosperastiftelsen skal hjelpe med å:

  • Fasilitere strategiprosessen for styre, administrasjon og nøkkelpersoner i Miniøya, slik at de i fellesskap klarer å peke ut ny strategi som er økonomisk bærekraftig og som ivaretar Miniøya-DNAet.

  • Formulere strategi Miniøya for 2024- 2029

Gisèle Le Chevallier,
Pro-bono Prosjektleder

Victoria Utheim,
Pro-bono Prosjektdeltaker

Silje Urke Antonsen,
Pro-bono Prosjektdeltaker

Henriette Waage,
Pro-bono Prosjektdeltaker

Syed Tahir Hussain,
Pro-bono Prosjektdeltaker

Jorunn Aarvik,
Pro-bono Prosjektdeltaker

Rie Hunding Skogstad,
Pro-bono Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Likestilling mellom kjønnene
Ren energi til alle
Mindre ulikhet
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.