Ved å følge disse trinnene og legge vekt på klarhet, realisme og nøye dokumentasjon, kan organisasjonen presentere en grundig og overbevisende søknad om støtte:

Forstå utlysningsteksten

 • Før du begynner å skrive søknaden, må du lese gjennom retningslinjene for tilskudd fra giverorganisasjonen nøye og vurdere om organisasjonen kvalifiserer for støtten. Sørg for at du forstår hva som kreves av deg og hva som forventes av prosjektet

 • Finn de mest relevante områdene som støtteordningen prioriterer

Beskriv organisasjonen
 • Presenter kort organisasjonen, dens formål, og antall medlemmer
 • Angi registrering i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, hvis aktuelt

Beskriv prosjektet
 • Vær kort og konkret i beskrivelsen av prosjektet
 • Angi målgruppen, aktiviteter, og start- og sluttdatoer

Sett målbare mål
 • Definer konkrete og målbare mål for prosjektet
 • Spesifiser hvem som vil dra nytte av prosjektet og hvordan

Lag et realistisk budsjett
 • Utarbeid et realistisk budsjett som reflekterer reelle kostnader

 • Dokumenter utgiftene grundig, og bruk pristilbud der det er nødvendig

 • Tydeliggjør egeninnsats, dugnadstimer, og andre finansieringskilder

Lag en finansieringsplan
 • Presenter en tydelig finansieringsplan som viser hvor pengene vil komme fra. Bruk gjerne Prosperastiftelsens mal for business case som utgangspunkt
 • Oppgi om det er andre støtteordninger eller bidragsytere

 • Forklar hvordan prosjektet skal finansieres etter at det er ferdigstilt

Beskriv engasjement og lokal forankring
 • Beskriv hvordan prosjektet vil skape aktivitet lokalt
 • Diskuter hvordan det vil bidra til styrking av lokalsamfunnet

Beskriv hvordan støtten vil bli brukt
 • Forklar hvordan midlene vil bli brukt og hvilken verdi de vil tilføre prosjektet
 • Tydeliggjør hvordan støtten vil bidra til å nå prosjektmålene

Vis hvordan prosjektet samsvarer med støtteordningens mål
 • Vurder hvordan prosjektet passer inn i de prioriterte områdene til støtteordningen
 • Vis at organisasjonen har nødvendig kompetanse og kapasitet for gjennomføring

Kontakt støtteforvalter
 • Hvis det er uklarheter, kontakt støtteforvalteren for å få mer informasjon
 • Be om et møte! Mye kan avklares på forhånd og du slipper spørsmål i ettertid
 • Sørg for å følge søknadsprosessen nøyaktig som beskrevet

Overhold søknadsfristen
 • Sjekk nøye søknadsfristen og overhold den
 • Forsikre deg om at arbeidsplanen samsvarer med støtteordningens tidslinje

Rapporter underveis og etter avsluttet prosjekt
 • Vis at organisasjonen er forberedt på å levere nødvendig rapportering etter prosjektets gjennomføring
 • Dersom det er spesifikke krav til revisor, sørg for å oppfylle disse

Vurder andre støtteordninger
 • Utforsk også andre relevante støtteordninger for å øke sjansene for finansiering

Lær av andre - finn eksempler på gode søknader

 • Studer eksempler på vellykkede søknader fra lignende organisasjoner for inspirasjon
 • Frivillighet Norge har utarbeidet et eksempel på søknad om støtte til midler


Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle gratis verktøy for ideelle organisasjoner

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.