Hensikt

Brand sprint er opprinnelig utviklet av Google Ventures, og er brukt på en rekke oppstartsselskaper.

Gjennom en 3-timers workshop går man gjennom en rekke øvelser som skal bidra til å skape en identitet for din organisasjon eller merkevare, og hjelper organisasjonen i riktig retning. Dette kan derfor være nyttig i oppstartsfasen av en organisasjon eller som en god for å samle teamet.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Workshopen fungerer best med mellom to og seks deltakere (i tillegg til en fasilitator som er ansvarlig for å guide deltakerne gjennom opplegget).

Deltakerne kan komme fra ulike deler av organisasjonen, men det er nyttig at den eller de som faktisk tar beslutninger i organisasjonen er tilstede.

For å gjennomføre workshopen trenger man:

 • Whiteboard/tavle/flip-over
 • Post-its
 • Notatark til deltakerne
 • Noe å skrive med

Beskrivelse av verktøy

Workshopen er delt i tre deler - med to øvelser i hver del.

Først handler det om motivasjon:

 • 20-års veikart
 • Hva, hvordan og hvorfor eksisterer organisasjonen?

Deretter går man mer i detalj:

 • Topp tre verdier
 • Topp tre målgrupper

Til slutt skal man posisjonere seg mot andre organisasjoner

 • Identitetsakser
 • Konkurrentlandskap

20-års veikart (15 minutter)

Det er lett å fokusere på hva som skjer i dag, og hvilke oppgaver og utfordringer man må løse i hverdagen. Denne øvelsen hjelper dere å løfte blikket og tenke inn i fremtiden. Hvor tror dere organisasjonen kommer til å være i fremtiden? Hvilke tjenester tilbys og hvilke mål er oppnådd om 5 - 10 - 15 - 20 år?

Tegn en tidslinje på whiteboardet.

Brandsprint 1 tidslinje 1024x120 1

Alle skriver sine prediksjoner på post-its, en lapp for 5 år, en lapp for 10 år osv.

Deretter klistrer man disse opp på whiteboardet. Alle tenker individuelt på hvilket forslag de liker best for hvert punkt, og stemmer på disse. De forslagene som får flest stemmer blir stående på tidslinjen.

Denne øvelsen er ikke ment for å lage et konkret veikart som skal følges til punkt og prikke, men heller å øke bevisstheten rundt organisasjonens fremtid - og at valg man tar i en tidlig fase påvirker hvordan man tenker om fremtiden.

2. Hva, hvordan og hvorfor (30 minutter)

Målet med denne øvelsen er å identifisere og tydeliggjøre målene til organisasjonen.

Start med å tegne tre sirkler på whiteboardet.

Hver sirkel skal etterhvert inneholde svar på tre spørsmål:

 • Hva er deres oppgave eller oppdrag?
 • Hvordan løser dere dette?
 • Hvorfor er det viktig?
Brandsprint 2 hva hvordan 2

Alle sitter individuelt og skriver ned forslag på post-its. Deretter presenteres forslagene en og en, og festes i sirkelen.

Alle får så litt tid til å vurdere de andres forslag, og finne sine favoritter. Diskuter forslagene til “hva” og “hvordan” i 5 minutter hver. La det forslaget som flest er enige i bli stående (ett forslag per spørsmål). “Hvorfor” kan være litt mer utfordrende å finne svar på, så her kan dere bruke litt mer tid (ca. 10 minutter).

3. Top tre verdier (30 minutter)

Organisasjonens verdier bidrar til å tydeliggjøre “hvorfor” - som dere diskuterte i forrige oppgave. Nå skal alle deltakerne skrive ned på post-its verdier dere synes beskriver organisasjonen.

Alle verdiene presenteres og henges opp på whiteboardet. Deretter får alle deltakerne 3 stemmer hver, og stemmer på de verdiene de synes er viktigst. I fellesskap diskuterer man de verdiene som har fått flest stemmer - målet er å sitte igjen med en topp 3-liste.

Pause 15 minutter

4) Topp tre målgrupper (30 minutter)

Målgruppene kan defineres på mange ulike måter. I denne oppgaven skal dere tenke bredt. Målgrupper kan være konkret, som kunder eller brukere, men også andre relevante aktører som politikere, journalister, ansatte, pårørende eller andre organisasjoner. Når dere skal foreslå viktige målgrupper kan det være hjelpsomt å tenke på hvilke aktører som har meninger som er viktige for dere.

Hver for seg skriver alle ned på post-its hvilke målgrupper de synes er viktige. Deretter presenteres disse i plenum, og alle lappene henges opp. Deretter rangerer man målgruppene i fellesskap - målet er å ende opp med en topp 3-liste.

5) Identitetsakser (30 minutter)

Denne øvelsen handler om å finne din organisasjons identitet, målt langs noen utvalgte akser.

Tegn disse fire aksene på whiteboardet.

Brandsprint 5 identitetsakser 1024x593 3

Alle deltakerne skal nå markere med post-its hvor de synes organisasjonen befinner seg på de ulike aksene. Der det er uenighet bør deltakerne forklare sine synspunkter og diskutere disse i fellesskap. Målet til slutt er å bli enige om organisasjonens identitet og plassering på alle de fire aksene.

Tips: Her kan du finne en beskrivelse hvor en rekke kjente organisasjoner er plassert på aksene, til inspirasjon!

6) Konkurrentlandskap (30 minutter)

Denne siste øvelsen handler om å plassere sin organisasjon i et landskap, omgitt av konkurrenter.

Brandsprint 6 konkurrentlandskap 1024x921 4

Start med å tegne opp et slikt aksekors på whiteboardet.

Deretter får alle noen minutter til å skrive ned konkurrenter, samarbeidspartnere og andre organisasjoner som opererer i samme bransje eller på samme område som dere.

Post-its med konkurrentene plasseres på whiteboardet, etter hvor de passer best på aksene.

Til slutt skal dere plassere deres egen organisasjon i dette landskapet. Når dere gjør dette kan det være nyttig å se tilbake på de andre oppgavene dere har gjort. Gir denne plasseringen mening, gitt svarene dere kom frem til tidligere i workshopen?

Tips og råd

 • Flere av øvelsene kan gjerne brukes på egenhånd, uten å gå gjennom hele sprinten. Velg de du synes gir mest utbytte, eller de som passer best til situasjonen dere er i akkurat nå.
 • Ha en dedikert person som er fasilitator. Denne personen fører dere gjennom opplegget, passer på at dere holder tiden, og dokumenterer prosessen underveis ved for eksempel å ta bilder av whiteboardet.

Eksempel

Brandsprint 1024x418 5
Brandsprint 6
Brandsprint 7
Brandsprint 8
Brandsprint 9

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.