Last ned gap-mal

Hensikt

Gap-analysen kan blant annet brukes som utgangspunkt for å utvikle en strategi for å nå de målene man har satt seg i fremtiden, ved å identifisere avstanden (gapet) mellom hvor man står i dag, og hvilke forventninger og mål man har for fremtiden.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

En gap-analyse trenger ingen spesielle forberedelser.

Slik gjør du det

Prospera GAP skjema ny 1024x585 1

Steg 1

Beskriv dagens situasjon:

  • Hva kjennetegner organisasjonen i dag?
  • Hvordan er ressurssituasjonen (både mtp. økonomi, kompetanse, materiell osv.)?
  • Hvilke resultater har organisasjonen oppnådd?
  • Annet?

Steg 2

Beskriv de forventningene og ønskene man har for fremtiden (på kort til mellomkort sikt):

  • Hvordan ønsker vi at organisasjonen skal fremstå i fremtiden?
  • Hvilke forventninger har vi til ressurssituasjonen?
  • Hva ønsker vi å ha oppnådd?
  • Annet?

Forventningene kan være både helt konkrete, tallfestede mål, eller beskrivelser av hva man ønsker for organisasjonen i fremtiden.

Steg 3

Identifiser konkrete grep, strategier eller tiltak for å tette gapet mellom nåsituasjonen og forventningene.

Dette kan gjøres på flere måter:

Eksempel

Prospera GAP eksempel 1024x573 2

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet