Last ned SWOT-mal

Hensikt

SWOT står for strenghts, weakness, opportunities og threats.

Analysen kan brukes i mange sammenhenger, kanskje særlig i forkant av strategiarbeid.

Ved å bruke denne fremgangsmåten ,får man kartlagt hva organisasjonen allerede er god på, hva man må jobbe videre med, og hvilke eksterne faktorer man må planlegge etter.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

En SWOT-analyse trenger ingen spesielle forberedelser. Du kan laste ned en mal til fri bruk over.

Beskrivelse av verktøy

SWOT skjema lite 1 1024x517 1

Når du skal identifisere styrker og svakheter, er dette gjerne en analyse av interne forhold, for eksempel:

 • hva er vi gode på?
 • hva fungerer ikke så godt?
 • hvordan er ressurssituasjonen (både mtp. økonomi og kompetanse)?

Analysen av muligheter og utfordringer baserer seg på eksterne elementer. Dette kan være punkter som:

 • finnes det tilgjengelig teknologi som kan forenkle eller vanskeliggjøre vårt arbeid?
 • finnes det et marked for vårt produkt?
 • er det kulturelle forhold som påvirker organisasjonen, våre kunder eller konkurrenter?
 • Hvordan ser konkurrent-situasjonen ut?
 • Hvor enkelt er det å kopiere det vi gjør?

Eller aktører:

 • finnes det konkurrenter? Hvem er de?
 • hvem er potensielle samarbeidspartnere?
 • finnes det mulige sponsorer?
 • hvordan er leverandørsituasjonen?
 • hvem er mottakerne?
 • hvor stor er kundegruppen?

Eksempel på SWOT-analyse

Denne analysen er gjort av en organisasjon som jobber med helse, trening og livsstil. Organisasjonen har eksistert i mange år, men ønsker nå å utvikle en kommunikasjonsstrategi for videreutvikle seg og nå nye målgrupper.

SWOT skjema 2 lite 1 1024x510 2

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet