Hensikt

Hensikten med å følge produktutviklingsprinsipper, er å teste, analysere og lansere produkter på en effektiv og fleksibel måte, slik at dere kan komme til markedet med produkter og tjenester raskt.

Det er et godt verktøy for å bli mer innovative og fleksible i hvordan dere jobber med produktene/tjenestene deres internt.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Du trenger en produkutviklingsmal (se eksempel vedlagt) som dere kan basere deres egen utvikling på. Det kan være en god ide å inkludere personer med ulik kompetanse for å utfylle hverandre. For eksempel kan det være en god ide å ta med en som har teknisk kompetanse, og en som har ansvar for kommunikasjon ut mot kunder/markedet.

Beskrivelse av verktøy

Produktutviklingsmodellen deles inn i tre ulike faser: teste, evaluere og forbedre.

Aller først kan dere starte med Idemyldring. Dere kan brainstorme for å komme frem ulike potensielle produkter/tjenester. Eksempel på noen spørsmål dere kan besvare her: Hva er det dere vil oppnå med å lansere dette produktet/tjenesten? Eks: øke inntekter, øke antall brukere.

Så til selve modellen:

 1. Teste: velg en ide, som dere vil teste og analysere:
  • Analyser markedet dere ønsker å lansere produktet i. Sentrale spørsmål her er: hvem er konkurrentene og hvor stor er etterspørselen?
  • Gjennomfør behovsanalyse
 1. Evaluere: Hvordan er produktet/ tjenesten blitt tatt imot i markedet?
  • Bruk for eksempel spørreundersøkelser eller gjennomfør brukertester på potensielle kunder
 1. Forbedre:
  • Hva har dere lært av evalueringen?
  • Hvordan kan dere bruke denne informasjonen til å forbedre produktet/tjenesten?

Tips og råd

Do:

 • Sett dere et mål for hva dere ønsker å oppnå ved å lansere produktet, og gjør en grundig jobb med dette. Det har ingenting å si hvor fancy produktet eller tjenesten dere lager er hvis det ikke er et behov for det i markedet, eller hvis det finnes allerede.
 • Vær helt åpen i brainstorming-prosessen. Lag en trygg sone hvor det ikke finnes dumme eller teite forslag. Selv om det viser seg å ikke være en god ide, kan det bidra som inspirasjon til en annen god ide.

Do not:

 • Bruk for lang tid med å realisere og lansere produktet. En del av hensikten med dette verktøyet er å lære av hva dere har lansert.


Prosperastiftelsen-eksempel

Her er et eksempel fra en helt nystartet organisasjon som hadde et konsept og produkt klart, men ikke hadde lansert det på markedet enda. Før lansering ble de anbefalt av Prospera-teamet å bruke produktutviklingsmodellen for å konkretisere og forbedre produktet sitt før de lanserte det på markedet.

Produktutvikling 1

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet