Last ned testkort

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Hensikt

Målet med brukertestingen er å få nødvendig innsikt fra brukerne for å gjøre tjenester og produkter enklere å bruke.

Prospera testkort 1

Du kan bruke testkortene til å gjennomføre en veldig enkel testing også av en digital tjeneste. For en enkel, men mer detaljert test, kan du utarbeide en testplan.

Forarbeid

Før du går i gang med brukertesten, må du finne ut hva du skal teste og deretter lage en testplan.

Kanskje må du også utforme en prototype eller en MVP som du skal teste. Dette er enkle modeller som ikke er ferdige som du bruker for å få en tilbakemelding fra brukerne dine. Det kan være papirskisser, enkle trådskisser eller digitale prototyper.

Det finnes mange digitale verktøy du kan bruke for dette. Google har mange forslag. Du kan også teste funksjoner på mer ferdige løsninger, som for eksempel en nettside.

Beskrivelse av verktøy

For å gjennomføre en god brukertest, er det noen oppgaver som må gjøres før testen, det er selve brukertesten og det er noen oppgaver etter testen.

Viktige oppgaver før en brukertest:

 1. Rekrutter testpersoner. Start med 5–6 stykker. Ofte trenger dere ikke flere. Hvis ikke dere ser noen sammenfallende resultater i testene, bør dere invitere inn noen flere testbrukere.
 2. Print ut samtykkeskjema som du får de som brukertester til å skrive under på.
 3. Lag en testplan og avklar roller innad i teamet.
 4. Avtal hvordan dere følger opp testresultatene. Hvem har ansvar for endringene og når er deadline?

En testplan tar deg gjennom stegene du må tenke på for å forberede deg på før du går i gang med testen.

Eksempel på hva en testplan bør inneholde:

 1. Beskriv hva formålet med brukertesten er. For eksempel: Vi ønsker å finne ut om vi har laget en god struktur på nettsidene våre slik at brukerne lett finner frem til relevant informasjon; Vi ønsker å finne ut om informasjonen på nettsiden treffer brukerne.
 2. Beskriv hvilken funksjon du ønsker å teste. For eksempel: Menyen
 3. Beskriv hva slags system du skal teste. For eksempel: Hjemmesiden våre
 4. Beskriv hva slags personer som skal være testbrukere. For eksempel: Fem personer, to kvinner og tre menn som er i kundesegmentet vårt
 5. Beskriv hvor skal testen foregå. For eksempel: I lokalet til virksomheten
 6. Beskriv hva slags testutstyr brukerne skal benytte. For eksempel: Vi tester på en bærbar Windows-PC. De må ha tilgang på museklikker.
 7. Beskriv hvilke oppgaver brukerne skal få. For eksempel: Brukeren starter på hjemmesiden og skal finne ut av følgende:
  • Hva står organisasjonen vår for?
  • Hvordan kan du melde deg på som frivillig?
  • Hva innebærer det å være frivillig i vår organisasjon?
 8. Beskriv hvordan kjøreplanen ser ut. For eksempel:
  • Det er satt av 1,5 time til testene.
  • I dette er det regnet 30 min til klargjøring, 45 min til testing og 15 min til wrap up. (Kjøreplanen kan detaljeres ytterligere om dere ønsker)
 9. Beskriv hvilke spørsmål brukerene skal få før og etter testen. Dette er viktig for å komme i gang og gjøre situasjonen litt enklere for brukeren.

Still noen lette spørsmål innledningsvis.

 • Kan du kort fortelle om deg selv?
 • Har du erfaring fra frivillige verv?
 • Hva vet du om vår virksomhet?
 • Har du vært inne på våre nettsider tidligere?

Spørsmål som stilles etter testen:

 • Hvordan oppfatter du tjenesten?
 • Hvordan vil denne tjenesten være nyttig for deg?
 • Hva kan gjøre denne tjenesten mer relevant for deg som er i arbeid? (siste spørsmål stiller vi av høflighet ettersom brukeren ikke vil svare ut ifra generelle brukerbehov)
 • Beskriv hvem som er med i testteamet. For eksempel: Petter er testleder. Han stiller spørsmål og veileder deltakerne. Knut er observatør og tar notater. Karianne noterer smertepunkter spesielt og er teknisk ansvarlig for at alt funker.
 • Beskriv hvordan dere skal dokumentere funnene.

Dere kan lage et enkelt skjema.

Brukertest 2

Viktige oppgaver etter en brukertest:

 • Bestem hva dere gjør videre.
 • Bestem hvilke aksjonspunkter dere skal gjennomføre på bakgrunn av innspill fra testene.

Her må dere finne ut hvilke funn det er viktig at dere tar tak i i neste utviklingsrunde.

Ikke still ledende spørsmål. Observer hva brukeren gjør og vær nysgjerrig. Hvis de trykker på noe du tenker er feil, kan du spørre om hvorfor de valgte å trykke der eller hva de tenkte når de trykket der. Hvis de spør deg om noe er riktig eller galt, kan du også spørre hva de tenker vil skje, hva de forventer eller hva de prøver å finne ut av. Du skal ikke veilede brukeren slik at de klarer å løse oppgaven. Har du et godt design, skal brukeren enkelt kunne løse de oppgavene du gir.

Når du har gjennomført testen og fått noen tilbakemeldinger/resultater, bruker du disse til å forbedre tjenesten din. Deretter kan du gjøre en ny test før du gjør ytterligere justeringer igjen. På den måten vil du få en kontinuerlig utvikling.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.