Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forening, Telemark

"Fra offer til kriger", Stavanger

Kirkens Bymisjon Kristiansand, Kristiansand

Kulturbanken Bryne, Stavanger

Lørenskog Idrettsforening, Oslo

Norges Bygdekvinnelag, Oslo