Digitalisering

Slik blir man god på søkemotor-optimalisering
Slik bruker du sosiale medier effektivt
Slik gjennomfører du en enkel digital brukertest
Slik ivaretar du datasikkerhet i din organisasjon
Slik ivaretar du personvern
Slik kan du bruke AI effektivt i din organisasjon
Slik kan du bruke e-post effektivt i din organisasjon
Slik kan du bruke prosjektstyrings-verktøy til å organisere arbeidet bedre
Tre spennende måter å bruke no-coding løsninger til å gjøre IT-jobben selv
Universell Utforming

Etablering

Slik bestemmer du organisasjonsform
Slik kan du ta med deg det beste fra Lean StartUp
Slik lager du stiftelsesdokument
Slik lager du vedtekter
Slik lager man visjon, misjon og verdier

Ledelse

Slik lager man en styringspyramide
Slik skapes kapasitet med kompetansebasert frivillighet
Slik tar du med deg det beste fra Lean StartUp
Slik tas gode beslutninger i en organisasjon

Markedsføring

Slik får du flere frivillige
Slik gjennomfører du en brand sprint
Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi
Slik lager du en merkevareplattform
Slik lager du Personas
Slik lager du personas i en workshop
Slik planlegger du ditt markeds- og salgsarbeid
Slik segmenterer du og hvorfor

Strategi

Slik bruker du tiden mer effektivt med Lean
Slik gjennomfører du en brand sprint
Slik gjennomfører du en SWOT-analyse
Slik gjennomfører du en workshop
Slik lager du et årshjul
Slik lager man visjon, misjon og verdier
Slik setter du SMARTe mål for din virksomhet

Tjenesteutvikling

Slik brukes grunnleggende produktutviklings - prinsipper
Slik evalueres effekten av et prosjekt
Slik får du flere frivillige
Slik finner du innovative løsninger med HKV
Slik gjennomfører du en enkel brukertest
Slik gjennomfører du en enkel digital brukertest
Slik gjennomfører du en kundereise
Slik gjennomfører du en Lightning Decision Jam
Slik gjennomfører du en SWOT-analyse
Slik lager du BarCamp
Slik lager du Business Model Canvas
Slik lager du en interessentanalyse
Slik lager du en intervjuguide
Slik lager du Personas
Slik lager du personas i en workshop
Slik lager du Value Proposition Canvas
Slik lager man en MVP
Slik mestrer du tjenestedesign
Slik skaper du nye muligheter med LHM
Slik skapes kapasitet med kompetansebasert frivillighet
Slik tar du med deg det beste fra Lean StartUp
Slik utvikler du en merkevare

Veiledere

Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner
Overlevelsesguide for ideelle organisasjoner
Veikart: hvordan skape ungdomsjobber
Veileder for evaluering i ideell sektor
Veileder for flere seniorer til frivillig arbeid
Veileder for skolegårdsprosjekter

Økonomi

Fortell din historie
Hvordan skaffe penger
Kom i gang
Overlevelsesguide for ideelle organisasjoner
Rapportering
Skriv en god søknad
Slik analyserer du om dine inntekter og kostnader er i balanse
Slik jobber du med en faktormodell
Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi
Slik lager man et Business Case
Slik vurderer du skatteplikt og merverdiavgift
Spre budskapet

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.