Veileder for skolegårdsprosjekter

Prosperastiftelsen har laget en veileder med tips til hvordan å lykkes med prosjekter som har som mål å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen.

Dave sherrill Hj E Kj1y M Ad Q unsplash

Veileder for evaluering i ideell sektor

Ideelle organisasjoner jobber for å løse samfunnsutfordringer med ulike innfallsvinkler. Denne evaluerings-veilederen gir konkrete verktøy for å utvikle evalueringspraksisen.

Isaac smith Ij7h m4n J18 unsplash

Veikart: hvordan skape ungdomsjobber

Mange ideelle organisasjoner tilbyr lønnede deltidsjobber til ungdom. Prospera har kartlagt hva ideelle organisasjoner kan gjøre for økt jobbskaping for unge.

Priscilla du preez m KJ Uo Z Py70 I unsplash 3

Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner

Veilederen er rettet mot ideelle organisasjoner som vil lykkes med bærekraftsarbeid, og setter fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell.

Mert guller j FBW Oao S 7o unsplash

Veileder for flere seniorer til frivillig arbeid

I denne veilederen har vi satt fokus på hvordan dere kan lykkes med å rekruttere seniorer til frivillig innsats, samt hvordan frivillige motiveres til å fortsette over lang tid.

I Stock 1094812112

Skriv en god søknad

Å skrive søknader er tidkrevende, men avgjørende for å sikre finansiering av din organisasjon. Vi har her samlet noen tips til hvordan skrive en god søknad:

Christin hume Hcfwew744z4 unsplash

Tre spennende måter å bruke no-coding løsninger til å gjøre IT-jobben selv

Ser du etter måter å gjøre ting enklere og smartere på? Med moderne løsninger kan du lage gode IT-løsninger for din frivillige organisasjon selv uten å kunne kode.

Koding pc

Slik ivaretar du datasikkerhet i din organisasjon

Datasikkerhet er kritisk for alle organisasjoner, inkludert ideelle og frivillige grupper. Denne artikkelen gir praktiske tips for hvordan man kan ivareta og forbedre datasikkerheten.

Datasikkerhet

Slik kan du bruke prosjektstyrings-verktøy til å organisere arbeidet bedre

Stadig flere bruker verktøy på internett for å skape mer verdi med mindre innsats. Her finner du en oversikt over de mest populære, og en kort forklaring på hvordan du kan bruke dem.

Work

Rapportering

Bidragsytere forventer rapporter, både underveis og etter avsluttet prosjekt. En god rapport kan være første steg til nye midler, mens manglende rapportering kan føre til avslag neste gang.

Rapport

Slik kan du bruke AI effektivt i din organisasjon

AI er det nye buzzordet. Men hva kan det gjøre for deg og din organisasjon?

AI

Slik kan du bruke e-post effektivt i din organisasjon

Få tips til hvordan du kan maksimere bruken av e-post ved å forbedre intern og ekstern kommunikasjon, øke produktiviteten og administrere prosjekter på en smidig måte.

E post

Slik jobber du med en faktormodell

Faktormodell er en modell for prising av utleie av personell, som sikrer at du tjener penger på utleid personell.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash scaled

Slik lager man en styringspyramide

Styringspyramiden er et verktøy som brukes for å oppsummere og visuelt fremlegge en bedrift sin strategi. Til sammen vil de fem feltene oppsummere en bedrift sin strategi.

Prateek katyal Fxt IWX8 Q0 J4 unsplash 1

Slik finner du innovative løsninger med HKV

Ved å bruke en kreativ tilnærming kalt “Hvordan Kan Vi”, er det enkelt å omformulere temaer og utsagn slik at du lettere kan finne innovative løsninger på problemstillinger og utfordringer.

You x ventures X8 H8v Pcel Pk unsplash

Slik segmenterer du og hvorfor

Å segmentere er å dele inn ditt marked, altså de menneskene du skal nå med din tjeneste eller tilbud, i grupper med like kjennetegn og behov.

Sophie elvis Bi Z 6k Njb I unsplash 1

Slik tas gode beslutninger i en organisasjon

Go/No go-analyse hjelper organisasjoner med å ta gode beslutninger som skaper verdi for organisasjonen.

Elena mozhvilo j06g Lu KK0 GM unsplash

Slik tar du med deg det beste fra Lean StartUp

Lean StartUp er en metode for å bygge en virksomhet smidig fra ide til marked. Med smidig så mener vi å jobbe raskt med konkrete, små tiltak, som gjør at vi hele tiden kan Iære og justere.

Icons8 team m0o STE Mjs I unsplash scaled

Slik lager du en intervjuguide

Intervjuguide er en plan over hvilke spørsmål som skal stilles i et intervju. En intervjuguide gir god struktur på intervjuet, og sikrer at du får data som svarer på problemstillingen.

Brooke cagle u HV Rv Dr7pg unsplash

Slik lager du Personas

Personas er en fiktiv beskrivelse av en typisk kunde i din målgruppe. For å skape en god tjeneste, er det viktig å ha detaljert kjennskap til de som skal benytte tjenesten/produktet ditt.

Markus spiske oe5f Ebk3 Xt M unsplash scaled

Slik brukes grunnleggende produktutviklings - prinsipper

I denne artikkelen gjennomgår vi grunnleggende produktutviklingsverktøy for å komme på en ide, og hvordan videreutvikle denne til et produkt. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess.

Matt ridley Lyl8 RL7imrw unsplash scaled

Slik gjennomfører du en enkel brukertest

Brukertesting hjelper deg å finne ut hva kundene dine egentlig tenker om en tjeneste, et produkt, en kampanje eller liknende. Målet er å gjøre tjenester og produkter enklere å bruke.

Mohamed boumaiza Ybux Mg Z9 KUA unsplash

Slik gjennomfører du en enkel digital brukertest

Vi gjennomfører en brukertesting for å finne ut hva kundene dine egentlig tenker om en tjeneste eller et produkt. Det kan for eksempel være en nettside, en app eller et påmeldingsskjema.

Glenn carstens peters npx X Wg Q33 ZQ unsplash scaled

Slik mestrer du tjenestedesign

Tjenestedesignmetodikk setter brukeren og menneskenes opplevelse i sentrum og ser løsningene fra deres perspektiv. Forståelse for brukerne og deres behov gir gode tjenester.​

William iven gcs N Os PE Xfs unsplash scaled

Slik analyserer du om dine inntekter og kostnader er i balanse

Break-even analyse brukes til å beregne når inntektene er tilstrekkelige til å dekke kostnadene. Verktøyet kan brukes for hele virksomheten eller på et prosjekt eller arrangement.

Volkan olmez a G pvy Msbis unsplash 1

Slik vurderer du skatteplikt og merverdiavgift

«Vurdering av skatteplikt og merverdiavgift» er et verktøy som forklarer skatt og merverdiavgift.

Stellrweb djb1whucf BY unsplash scaled

Slik lager du stiftelsesdokument

«Stiftelsesdokument» er et juridisk dokument som benyttes som avtale mellom parter og opp mot offentlige registre, banker, etc. for å oppnå rettigheter og plikter for enheten.

Cytonn photography G Jao3 ZTX9g U unsplash

Slik gjennomfører du en brand sprint

En brand sprint er en metode for å definere identiteten til en organisasjon, et merke eller tjeneste.

Daria nepriakhina zo CDW Pui Ru A unsplash

Slik lager du en merkevareplattform

En merkevareplattform er en enkel og strukturert fremstilling av virksomhetens identitet som viser hvordan virksomheten fremstår for omverdenen.

Joanna kosinska 1 C Mo Fs Pfso unsplash

Slik lager du personas i en workshop

Denne workshopmetoden hjelper deg å utvikle personas, slik at du kan få bedre forståelse for målgruppen eller brukerne dine.

Frederick medina Pdf RE x B s unsplash 5 scaled

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Cytonn photography n95 VM Lxq M2 I unsplash scaled

Slik lager du BarCamp

BarCamp er en metodikk for å skape raskere utviklingsfart i organisasjoner og en tro på at innovasjonskraft ligger i en organisasjons bredde, ikke på toppen.

Barcamp PL Mentor 4

Slik setter du SMARTe mål for din virksomhet

Når visjon og misjon for virksomheten er definert, er det viktig å formulere noen gode mål. En metode som ofte brukes for å sette gode mål er SMART.

Immo wegmann DX3 d Xu H Vl8 unsplash scaled

Slik evalueres effekten av et prosjekt

Det å evaluere et prosjekt, handler om å få en tilbakemelding på et gjennomført prosjekt. Det er en måte å vise hva man oppnådde med prosjektet, hva man har lært seg underveis.

Marten newhall u A Fj Fs MS3 YY unsplash

Slik lager man et Business Case

Et Business Case gir bedriften en detaljert oversikt over alle kostnader, inntekter, og utgifter knyttet til et prosjekt.

Joshua hoehne 1 Nu qj XO5 0 unsplash

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Marten bjork 6d W3xy Qvc YE unsplash

Slik skaper du nye muligheter med LHM

LHM-metoden står for Ledetråder, Hypoteser og Muligheter, og er en strukturert prosess som kan hjelpe deg med å skape innovasjon.

Matt ridley Lyl8 RL7imrw unsplash

Slik blir man god på søkemotor-optimalisering

Bruk tekst og velg ut nøkkelord for å gjøre organisasjonen synlig og søkbar

Istockphoto 1431401728 612x612

Universell Utforming

Lag tjenester som passer for alle

UU

Slik bruker du sosiale medier effektivt

• Kommuniser og del informasjon • Led kunder og potensielle kunder til nettsted • Bygg relasjoner de frivillige imellom, for å informere om det som skjer.

Bilde til sosiale medier

Slik ivaretar du personvern

Bygg tillit hos dine medlemmer og støttespillere og oppfyll lovpålagte krav, gjennom å sikre dine data og respektere individets personvern

GDPR beskjært 2

Kom i gang

Brenner du for en sak eller et formål og ønsker å starte en ideell organisasjon?

Komigang3

Hvordan skaffe penger

Å skaffe finansering er en forutsetning for at organisasjonen skal overleve. Les våre tips her:

Micheile henderson Z Vprb Bm T8 QA unsplash

Spre budskapet

Sosiale medier er viktige verktøy for ideelle organisasjoner som ønsker å spre sitt budskap. For å utnytte disse kanalene, er det fornuftig med noen grunnprinsipper. Les mer nedenfor.

Screenshot 2023 12 06 at 19 33 03 copy

Fortell din historie

Si meg hvem du er! Mange veldedige organisasjoner lykkes dårlig med å skaffe finansiering. Ofte er årsaken at de ikke har et unikt og tydelig budskap. Les mer nedenfor.

Puzzle

Overlevelsesguide for ideelle organisasjoner

Det er krevende for ideelle organisasjoner å skaffe penger til alle oppgaver som skal løses. Å lykkes med en bærekraftig økonomi krever mer enn å skrive søknader om finansiering.

IMG 5503

Slik lager du et årshjul

Et årshjul er et nyttig planleggingsverktøy som gir oversikt over viktige frister/mål/milepæler dere måtte ha gjennom året.

Kaleidico 3 V8xo5 Gbusk unsplash 1 scaled

Slik lager man visjon, misjon og verdier

Visjon, misjon og verdier er fundamentet en virksomhet bygges på. Et godt fundament er viktig for at organisasjonen er enige om formål og langsiktige mål, så alle trekker i samme retning.

Anastasia petrova xu2 WY Jek5 AI unsplash

Slik lager du en interessentanalyse

Interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

Bantersnaps 5 U 28ojjgms unsplash scaled

Slik lager du vedtekter

Vedtekter er en form for avtale om hvordan organisasjonen skal drives. Når du skal registrere et selskap skal vedtekter være med som vedlegg.

Trent erwin Ug A3 Xvi3 Sk A unsplash

Slik planlegger du ditt markeds- og salgsarbeid

En salgstrakt er en systematisk, iverksatt plan for å identifisere – tiltrekke – engasjere – samhandle – ivareta kunder.

Zan gx W3aq6on U unsplash scaled

Slik bruker du tiden mer effektivt med Lean

Lean er en metode som handler om å optimalisere prosesser gjennom kontinuerlig forbedring. Lean-tankesettet kan hjelpe organisasjoner med å bruke mer tid på det som skaper verdi.

Chris liverani d BI My696 Rk unsplash scaled

Slik skapes kapasitet med kompetansebasert frivillighet

Ved kompetansebasert frivillighet gir personer sin tid og fagkompetanse gratis til gode formål. Du bør tenke strategisk på hvordan din organisasjon kan bygge kapasitet ved hjelp av pro bono.

Kobu agency 7okk Fhxrx Nw unsplash

Slik får du flere frivillige

Frivillige organisasjoner kan bruke dette verktøyet til å øke rekruttering og beholde frivillige gjennom å øke kvaliteten på den frivillige opplevelsen.

Anna earl Odhlx3 X0p I unsplash

Slik gjennomfører du en gap-analyse

En gap-analyse er et verktøy som undersøker avstanden mellom dagens og fremtidens situasjon.

Kvalifik 5 Q07s S54 D0 Q unsplash

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

Slik gjennomfører du en kundereise

Kundereisen er en kronologisk og visuell fremstilling av en kunde eller brukers opplevelse med et selskap, en konkret tjeneste eller et produkt (både fysiske og digitale) på tvers av kanaler

You x ventures X8 H8v Pcel Pk unsplash

Slik lager du Business Model Canvas

Business Model Canvas er en mal for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Modellen er anbefalt av Innovasjon Norge og opprinnelig utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010).

Prateek katyal Fxt IWX8 Q0 J4 unsplash 1

Slik utvikler du en merkevare

Det er flere måter å utvikle en merkevare på. Her er en alternativ tilnærming til Googles Brand Sprint, som et team fra Prosperastiftelsen brukte da de bisto i å utvikle merkevaren BUA.

Slidebean h YN111 MD M unsplash

Slik lager man en MVP

«Minimal Viable Product» (MVP) som på norsk kan oversettes til «minste brukbare produkt», er et virkemiddel som med tiden er blitt viktig i entreprenørvirksomheter og forretningsutvikling.

Bonneval sebastien l G 6 ox UXE unsplash

Slik lager du en salgspresentasjon

Selv om man ønsker å utvikle en ideell innsats, må man kunne selge for å lykkes. Ha derfor alltid med en god salgspresentasjon i møte med potensielle samarbeidspartnere.

Cytonn photography n95 VM Lxq M2 I unsplash

Slik gjør du en behovsanalyse

Behovsanalysen avdekker viktige oppgaver, behov og utfordringer kunden din har innenfor et område du har kartlagt gjennom innsiktsarbeidet.

Startae team 7t XA8xwe4 W4 unsplash scaled

Slik gjennomfører du en Lightning Decision Jam

Denne workshopmetoden lar deg komme raskt i gang med å identifisere og definere utfordringer og komme fram til konkrete løsninger.

Patrick perkins ETR Pjvb0 KM0 unsplash 1 scaled

Slik lager du Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas hjelper deg til å forstå dine kunder, sette deres behov i fokus og sørge for at ditt produkt eller tjeneste gjør hverdagen til dine kunder enklere.

Bonneval sebastien GA Cjwm E Eoe Q unsplash

Slik sikrer du god ansvarsfordeling

En ansvarsmatrise hjelper med å tydeliggjøre hvem som har ansvar for de ulike oppgavene som utføres i en organisasjon. Verktøyet kan brukes av alle organisasjoner som ønsker mer effektiv samhandling og en tydelig ansvarsfordeling.

Cytonn photography n95 VM Lxq M2 I unsplash scaled

Slik finner du ideer til inntektskilder for virksomheten

Ideer til inntektskilder er en oversikt over ulike finansieringsmuligheter for en ideell virksomhet. Her kan man finne ideer til hvordan man skaffer inntekter til å finansiere virksomheten.

Micheile dot com Z Vprb Bm T8 QA unsplash scaled

Slik lager du en nettside

En nettside er ofte den mest tydelige kanalen ut til folket for å vise frem din merkevare og informere om ditt produkt. Da er det viktig at siden representerer det dere leverer, og samsvarer med inntrykket folk har av deres merkevare. 

Domenico loia h GV2 Tf Oh0ns unsplash

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Tim gouw Kig Tv Xqet XA unsplash

Slik kan du ta med deg det beste fra Lean StartUp

Lean StartUp er en metode for å bygge en virksomhet smidig fra ide til marked. Med smidig mener vi å jobbe raskt med konkrete, små tiltak, som gjør at vi hele tiden kan lære og justere. 

Jo szczepanska 5ai Rb5f464 A unsplash 1

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.